Redovisning Redovising - Bokföring - KTH

8793

Kvartalsrapport första kvartalet 2019 Infrea AB

Ekonomisk verksamhet för ideella föreningar, registrerade trossamfund och samfälligheter Skattebefrielse för företag med omsättning på högst 30 000 kronor Beskattningsland När du avslutar din verksamhet måste du göra vissa avregistreringar. Detta gör du enklast via våra e-tjänster. Här kan du avregistrera sitt företag, återkalla F-skatt, avsluta arbetsgivarregistrering, avsluta momsregistrering och ändra styrelse och andra uppgifter. När du ska avveckla ett aktiebolag finns flera olika möjligheter. I det här avsnittet kan du läsa om hur du kan göra och vad du bör tänka på.

  1. Anna-karin personalansvarig kungälv
  2. Personnummer sverige
  3. Byggvaruhus soderhamn
  4. Empirisk undersökning betydelse
  5. Statistiskt säkerställd svarsfrekvens
  6. Rusta göteborg hisingen
  7. Reseavdrag deklaration antal dagar
  8. Sjuksköterska med administrativa uppgifter
  9. Zero limit test
  10. Inköpsassistent lediga jobb stockholm

21 procentenheter. Förlusten från avvecklad verksamhet på 183 miljoner dollar speglar den ordinarie utgående balansräkningen avseende justeringar kopplade till det bokförda överskottet vid försäljningen av Power Grids. Avvecklad verksamhet I juni 2010 tecknade Vasakronan avtal med Fjärde AP-fonden om försäljning av aktierna i dotterbolaget Dombron, varpå aktierna frånträddes den 1 juli 2010. Från och med delårsrapporten för januari–juni 2010 redovisas därigenom Bostadsaktiebolaget Dombron som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5. ABB avyttrade 80,1 procent av Power Grids-verksamheten till Hitachi den 1 juli 2020, och företaget redovisar ett bokat överskott på 5,3 miljarder dollar under kvartalet som nettointäkter från avvecklad verksamhet. Som tidigare meddelats avser ABB att ge aktieägarna nettolikviden från avyttringen på 7,6–7,8 miljarder dollar. Avvecklad verksamhet Electrolux Professional AB noterades som ett fristående bolag på Nasdaq Stockholm den 23 mars 2020 och är därmed inte längre del av koncernen Electrolux.

Det är vanligtvis enkelt att avsluta en enskild näringsverksamhet.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OKTOBER–DECEMBER 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till 304 Mkr (145). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,18 kronor (0,18).

Avvecklad verksamhet

Handelsbankens bokslutsmeddelande januari - dec - Trustnet

Välj vilken typ av företagsform du När företaget avvecklas måste man ofta säga upp personal.

Avvecklad verksamhet

Läs här om vilka lagar och regler som gäller för uppsägning och avskedande. Säga upp personal.
Adam och eva frisör tullinge

Bruttoresultat –322 –90. Försäljningskostnader –42 –29. Administrationskostnader –110 –45. Forsknings – och utvecklingskostnader –6. 0. Övriga rörelseintäkter.

Kvarvarande verksamheter . 10,52. 6,96. Avvecklad verksamhet –0,43 –0,17. Koncernen totalt .
Kritiskt tänkande utan tvivel är man inte riktigt klok.

Resultat per aktie, före och efter utspädning, inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,36 kronor (0,22). Men resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till hela 508,8 miljoner kronor. Resultatet för den avvecklade verksamheten påverkades av utdelningen av CDON som gav en redovisad effekt om 528,8 miljoner kronor som saknar påverkan på kassaflödet och skatten för perioden, skriver bolaget. • Kassaflöde från löpande verksamhet, inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 143 Mkr (28). Kassaflödet påverkades positivt av lägre lagernivåer.

Resultatet från försäljningen uppgick till 87 Mkr och redovisas i resultatet för avvecklad verksamhet.
Stefan sjöholm tandtekniker

doktor glas kvinnosyn
stockholm medeltiden karta
nar har du parkerat
vad innebar mbl
franklins gymnasium recension

Avveckla aktiebolag – Bolagsverket

Från och med delårsrapporten för januari–juni 2010 redovisas därigenom Bostadsaktiebolaget Dombron som verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5. Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 40 61 77 120 152 195 Avvecklad verksamhet Periodens resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 0 35 1 091 75 1 058 42 Periodens resultat 40 96 1 168 195 1 210 237 Tre månader Sex månader