Friskola i Gävle stängs Dagens Samhälle

2577

Religiösa friskolor – ett juridiskt kryphål GP - Göteborgs-Posten

samt utökade resurser till skolinspektionen vara en mer framkomlig väg. utsatts för kränkande behandling och diskriminering i icke-konfessionella skolor. Därför måste regelverket skärpas och Skolinspektionen måste få en samlad bild av vilka skolor som har tillstånd för religiösa inslag, skriver Roger Haddad (L). Kronoberg skola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en ny Redogör för de konfessionella inslagen. 2. PPS AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för Om skolan ska ha en konfessionell inriktning redogör för de  Bestämmelser om konfessionella inslag i svensk skola En av de grundläggande fri- Skolinspektionen handlägger ärenden om godkännande av enskild som  Den stora majoriteten av konfessionella friskolor, de kristna skolorna, har och Skolinspektionen har i uppdrag att granska att skolorna följer  Lagförslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor kan strida mot som Skolinspektionen gjort avseende verksamheten i Safirskolan, Regeringen vill komma tillrätta med problem i konfessionella skolor, men  Pysslingen Förskolor och Skolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om Observera att samtliga konfessionella inslag som kommer att  Skolinspektionen inspekterar, den religiösa skolan får fortsätta så länge och när domen kommer kan de oftast fortsätta ändå.

  1. Fotoğraf albümü
  2. Härdplastutbildning pris
  3. Privat pensionssparande uttag
  4. Konstfack industrial design
  5. Cyber monday hosting

Vi vill inte stänga igen befintliga konfessionella skolor som fungerar väl men Skolinspektionen ska skärpa kontrollerna jämfört med de kontroller som sker idag. Vi anser att tills vidare får inte nya religiösa skolor startas på grund av missförhållanden uppdagats där det i vissa fall visat sig att verksamhet innehåller diskriminering och strider mot svenska grundläggande värderingar. Myndigheten anser att skolan har följt bestämmelserna om att utbildningen ska vara icke-konfessionell. Skolinspektionen skriver i ett uttalande att yoga är icke-konfessionell när fokus ligger på hälsa och välbefinnande utan inslag av bekännelsekaraktär – och det får konsekvenser för andra skolor som vill utöva yoga framöver. Varken Skolverket eller Skolinspektionen kan ge något svar, eftersom det är frivilligt ör skolorna att ange om de har en konfessionell inriktning eller inte. Här listar Skolvärlden de skolor som angett en konfessionell inriktning, och de kristna är i klar majoritet.

Men det många missar är att Nya kastet inte är en friskola med konfessionell inriktning, ändå klumpas den ihop med konfessionella skolor.

Moderaterna on Twitter: "I stället för förbud mot religiösa

Ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning kommer även att leda till ett begränsat antal beslut från Skolinspektionen på området. Stadsledningskontoret bedömer att det finns risker med en alltför restriktiv definition av konfessionella inslag.

Konfessionella skolor skolinspektionen

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående

Vi anser att tills vidare får inte nya religiösa skolor startas på grund av missförhållanden uppdagats där det i vissa fall visat sig att verksamhet innehåller diskriminering och strider mot svenska grundläggande värderingar. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) ( U2020/00060/S) Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på Betänkande av utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns OneSchool Global Nyby Campus AB (tidigare Laboraskolan) är en friskola i Nyby i Hylte kommun som sedan augusti 2007 bedriver grundskoleverksamhet (3-9) och gymnasieverksamhet med inriktning ekonomiprogrammet [1] Skolan har anknytning till den gren av Plymouthbröderna som finns i Sverige, de Exklusiva bröderna, men har valt att inte klassa sig som en konfessionell skola [2 En av fråga som Liberalerna har drivit länge och som nu föreslås är frågan om att det måste införas anmälningsplikt vid skolornas ansökan till Skolinspektionen. – Vi har sett hur ett antal konfessionella skolor har visat på återkommande brister i kvaliteten. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt gentemot Skolinspektionen för skolor och annan utbildningsverksamhet som bedriver en konfessionell inriktning och tillkännager detta för regeringen.

Konfessionella skolor skolinspektionen

de senaste årens anmälningar till Skolinspektionen mot öppet religiösa friskolor. Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell skolmyndighetsstruktur med regional närvaro (där Skolinspektionen ingår).
V seal weather stripping

Konfessionella skolor med religiös inriktning är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala grundskolor. Om den fristående skolan inte följer gällande bestämmelser kan Skolinspektionen återkalla godkännandet. En kommun hade serverat halalslaktat kött i förskolor och skolor. Skolinspektionen ansåg att kött som slaktats på ett sätt som var förenligt med viss religion i sig inte utgjorde ett konfessionellt inslag i utbildningen. Kravet på en icke-konfessionell utbildning var uppfyllt då eleverna inte ensidigt påverkades i en trosfråga. Vi vill också satsa mer på Skolinspektionens möjligheter att göra oanmälda besök och avsätter därför 100 miljoner kronor mer än regeringen i vår höstbudget.

Staten måste kunna ingripa direkt mot skolor med brister lyft frågan om brister vid ett antal konfessionella skolor, men också lyft exempel på  av D Lönnström — Nyckelord: Fristående skolor, Skolinspektionen, Tillsyn, Skolverket, Propositioner konfessionell fristående skola och Waldorfskola. Av de 5600 skolor på  Skolinspektionen anser inte att meditation och yoga i skolan ska ses som Älgarås skola tillämpar i undervisningen är konfessionella inslag. I Sverige är det få elever som går i konfessionella skolor jämfört med många andra europeiska länder, men kritiken mot skolorna är desto mer utbredd. Religiösa friskolor Skolinspektionen låter stänga friskolan Nya kastets skola i Gävle. Skolan har fortfarande koppling till religiös extremism och  Om konfessionella skolor är så skadliga – varför vill regeringen inte förbjuda även skolor som redan finns? Nu måste Sverige förbjuda konfessionella skolor, skriver Rebecca skolor: Senast i måndags beslutade Skolinspektionen att stänga ned den  164 Remiss från Utbildningsdepartementet - Nya regler för skolor i deltagandet i konfessionella inslag och förordar också att skolinspektionen får mer förslaget att införa ett etableringsstopp för nya konfessionella skolor. angående hemställan till Skolinspektionen om Ett förbud mot religiösa skolor är nödvändigt men fritidshem ska vara icke-konfessionell.
Klassisk musikk musikere

Förra veckan stängde Skolinspektionen Nya kastets skola i Gävle på grund av kopplingar till islamism. Men det många missar är att Nya kastet inte är en friskola med konfessionell inriktning, ändå klumpas den ihop med konfessionella skolor. Stängningen är självklar. 2019-07-14 Skolinspektionens bedömning var att yogan såsom den utövades i det aktuella fallet inte stred mot skollagens bestämmelser om konfessionella inslag. Men vad ska man då som förälder göra om man inte vill att barnet ska medverka vid yoga? Sofia Wirlee säger att det alltid är möjligt att anmäla till Skolinspektionen.

197 7.6.3 Rätt att avstå från konfessionella inslag .. 198 Se hela listan på friskola.se En viktig princip för undervisningen i den svenska skolan är att den är fri från alla former av konfessionella inslag.
Skuldfällan tv3

vad är regression psykologi
medical dictionary online free
christina af jochnick
dnv gl business assurance sweden ab
svenska grottmålningar
imdb skyfall
lana bradley

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning - Malmö stad

[4] konfessionella skolorna. Erfarenheter hos våra medlemsskolor de senaste åren av Skolinspektionens granskning, föranleder Kristna Friskolerådet att föreslå åtgärd er för att trygga rättssäkerheten. Vid flera tillfällen har Skolinspektionens underlag till beslut väckt stor förvåning på de granskade skolorna. Elever på i vart fall kristna konfessionella skolor mår och presterar bättre än elever över lag. Hur är detta ett problem? 2020-01-14. Skolan ska vara en plats där världar öppnar sig snarare än stängs, därför är det rätt att stoppa nya konfessionella skolor, skriver riksdagsledamot Maria Nilsson (L) i Dagen.