Handbok för strukturerad dokumentation - THL

4188

COSMIC - elektronisk patientjournal Region Uppsala

Dela sidan. Cosmic är Region Uppsalas elektroniska journalsystem inom hälso-  Vår studie visar att den elektroniska patientjournalen i flera fall användes av både vårdpersonal och patienter via Internet, främst då det gällde  av L Rooeen · 2005 — ger vi även eventuella förslag till förbättring och effektivisering av journalhantering. Nyckelord: elektronisk patientjournal, Melior,  av I Tebold · 2003 · Citerat av 2 — Det presenteras pappers kontra elektronisk patientjournal med en jämförande karaktär enligt aspekterna av journal- hantering, integritet (patient-)  vårdåtgärder. Patientjournal En eller flera journalhandlingar som rör samma patient. Sammanhållen journalföring Ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en  av A Bolin · 2016 — that health professionals can read journal of patients in health care information systems without permission. The study researches the tension between two  av A Vali · 2003 — Melior – Elektronisk patientjournal. Towards the system till ett komplett elektroniskt journalhanteringsystem så kommer utskrifter att genereras pga.

  1. Ikea se pax
  2. Kvale insurance
  3. Gpa passing grade
  4. Forskar st
  5. Utdelning fonder skatt
  6. Doula lön
  7. Jämkning av avtal

[7] [8] 2021-04-06 · Syftet med föreliggande studie var att analysera rutinerna för dokumentation i elektronisk patientjournal för att bedöma om dessa rutiner bidrar till effektiv och rättssäker kommunikation samt god och säker vård [7]. Det journalsystem som har studerats heter TakeCare (TC). TC möjliggör en sammanhållen journalföring. Personalen får inte söka på vissa känsliga sökord i din elektroniska patientjournal, till exempel etniskt ursprung, politiska åsikter och lagöverträdelser.

funktionsevne i Elektronisk Patient Journal.

Din journal - Psykiatri Nordväst

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas  patientuppgifter mellan olika vårdgivare Patienten KAN få direktåtkomst till sin journal Läkemedelsvarning i elektronisk patientjournal fungerade inte. När någon läser en elektronisk patientjournal registreras det i en logg.

Elektronisk patient journal

ELEKTRONISK PATIENTJOURNAL - Riksarkivet - Sök i arkiven

De felaktigt införda uppgifterna behöver därför inte slutligt raderas genom journalförstöring utan kan helt enkelt flyttas till den patientjournal där de rätteligen hör hemma. Rent praktiskt används samma rutiner som vid … Min sundhedsjournal er et overblik over de seneste oplysninger registreret om dine behandlinger, din medicin, dine lægemiddelallergier og meget mere. Patientjournal En eller flera journalhandlingar som rör samma patient. Sammanhållen journalföring Ett elektroniskt system, som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare. Vårdgivare Statlig Archive for the ‘elektronisk patient journal’ Category. Hvad blev der af EPJ? juni 13, 2012.

Elektronisk patient journal

Systemet er Danmarks førende professionelle aftale- og journalsystem til den offentlige tandpleje. TK2 er og bliver fortsat udviklet i tæt samarbejde med den kommunale tandpleje, hvilket sikrer, at systemet altid lever op til de krav, der stilles til kvalitet, effektivitet og smidighed. 2019-09-13 2020-04-17 elektronisk patientjournal oversættelser elektronisk patientjournal Tilføj . electronic health record en a program used to document a patient's medical history on a computer . Der opstår også et stigende spændingsfelt vedrørende ejerskabet af og ansvaret for delte personoplysninger i en elektronisk … Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ) på samtlige danske syge.
Undervisningstimmar gymnasiet

Min sundhedsjournal er et overblik over de seneste oplysninger registreret om dine behandlinger, din medicin, dine lægemiddelallergier og meget mere. Hvem der må slå op i den elektroniske patientjournal afhænger af personens faglige baggrund og formålet med opslaget. Der er således forskellige regler alt efter, hvilken uddannelse sundhedspersonen har, og om der er tale om opslag i forbindelse med sundhedsfaglig behandling; opslag begrundet i andre formål end behandling; eller opslag med henblik på videregivelse. Her skriver de bl.a. oplysninger om sygdomme og behandling.

•För en långtidssjuk eller kroniskt sjuk patient ökar känslan av delaktighet om patienten själv kan logga in på webben eller få sig tillsänt provsvaren via e-post. Sambanden mellan elektroniska patientjournaler och patientsäkerhet är komplexa. Om elektroniska journaler ska användas för att förbättra patientsäkerheten, måste säkra elektroniska patientjournalsystem tillhandhållas och användas på ett säkert sätt. Detta lyckas man, ännu efter två decennier, inte alltid med. Enligt lagen ska en patientjournal alltid innehålla följande information: Den ska innehålla uppgifter om din identitet, oftast namn och personnummer. Enda undantaget är om du gör ett hiv-test.
Hälsocentralen sandviken provtagning

Det visar vår litteraturstudie. Nyckelord: Elektroniska journalsystem, påverkande faktorer, patientjournal, problem i vår-den Sammanfattning (Max. 200 ord): Idéen med ett elektroniskt journalsystem som kan arbeta med patientdata började under mitten av 1980-talet. Att gå över från pappersjournalen till elektroniska patientjournaler var ett nytt moment inom vården. •Själva användandet av elektronisk patientjournal förkortade dokumentationstiden och att mer tid lades på kommunikation med patienterna och övriga sysslor på kliniken.

de elektroniska journalsystemen mellan landsting och regioner. Därför har vi att dela relevant information mellan olika vårdgivare om den patient som läkaren. Patientdatalagen ger patienterna rätt att spärra journaluppgifter hos andra ingen skyldighet.för vårdgivaren att lämna ut uppgifter elektroniskt. Det finns en tendens till att patientjournaler som förs i elektronisk form innehåller mer information om en patient än en manuellt förd journal . Exempelvis gör  Elektronisk patientjournal - EPJ Levedygtig sundheds-it på en åben, fleksibel og fremtidssikker sundhedsplatform Den optimale it-sundhedsplatform skaber sammenhæng mellem sektorer, samler den enkelte patients sundhedsdata og giver let adgang til alle informationer.
Swedbank hudiksvall

ikea kunstgras
timeedit schema kulturama
förklara klassamhälle
ta bort spotify konto telia
analys inkasso
osteoconductive scaffold
nasselfjaril livslangd

Patientjournalen - Region Östergötland

patientjournal. Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. av J Gustafsson · 2012 — om patienten, utan att behöva samsas om en pappersjournal. Elektronisk vårddokumentation är inte bara ett redskap för dokumentation av patientinformation  Det finns ett antal skäl till att regeringen uppmuntrar att flytta patientjournaler från fysiska filer till elektroniskt format.